Odlewy

Zakres prac wykonywanych na Wydziale Odlewni obejmuje:

  • wykonanie oprzyrządowania odlewniczego,
  • przygotowanie mas formierskich i rdzeniowych,
  • wykonanie rdzeni i form,
  • topienie metalu,
  • zalewanie i wyrabianie form,
  • badanie składu chemicznego i właściwości mechanicznych odlewów (Rm oraz HB).

Masa formierska przygotowywana jest w mieszarkach kołotokowych i transportowana na stanowiska pracy przy pomocy suwnicy.
Rdzeniarnia wyposażona jest w stanowiska do ręcznego wykonywania rdzeni na bazie oleju lnianego lub na bazie żywic syntetycznych.
Formowanie odbywa się w formach piaskowych metodą ręczną w skrzyniach o wymiarach do 1250 x 1250 mm oraz metodą maszynową na formierkach wstrząsowych w skrzyniach o wymiarach do 630 x 630 mm. Wykonywane przez nas odlewy mieszczą się w przedziale wagowym od 0,5 kg do 300 kg.
Topienie metalu - żeliwa szarego w gatunkach EN-GJL150 - EN-GJL300 oraz żeliwa sferoidalnego EN-GJS500 - odbywa się w żeliwiakach z podgrzewanym dmuchem wzbogaconym tlenem.
Oczyszczalnia odlewów wyposażona jest w:

  • oczyszczarki śrutowe (obrotowe i taśmowe),
  • oczyszczarki bębnowe.

Laboratorium przy Wydziale Odlewni wyposażone jest m.in. w:

  • spektrometr SPECTROLAB do kreślenia składu chemicznego odlewów,
  • aparaturę do określania właściwości mas formierskich i rdzeniowych.

Projekt i wykonanie GLOBNET - budowa stron internetowych